استانداردها

 

ASME BPVC (ASME Boiler and Pressure Vessel Code)

 ASME BPVC Sec. II: Material & Specification

 ASME BPVC Sec. V: Nondesctruetive Examination

 ASME BPVC Sec. VIII (Div I , 2): Rules for Construction of pressure Vessels

 ASME BPVS Sec. IX: Welding and Brazing Qualification

 

API (American Petroleum Institiute)

 API Standards 650 (Welded Tanks for Oil Storage)

 API Standards 620 (Design and Construction of large, welded, low pressure Storage Tanks)

 API Standards 12D: Specification for Fabrications & Erection of field welded Tanks for Storage of production liquids

 

IPS (Iranian Petroleum Standard)

IPS-C-ME-130 (Construction standard for LPG Pressure Storage Spheres)

IPS-E-ME-130 (Engineering standard for LPG Pressure Storage Spheres)

IPS-B-ME-150 (General standard for Towers, Reactors, Pressure vessels and Internals)

تابلوی شماره 1 (تعهدات اصول اخلاقی):

متعهد میشوم در گفتار و رفتار، آنها را مراعات کنم .اگر مدیر هستم متعهد هستم که در خصوص اخلاقیات فوق با پرسنل، صحبت کنم و فواید آنها را درسعادت فردی، خانوادگی، شرکتی و اجتماعی شرح دهم.

1.راستگویی:

  • درگفتن مطالب و ارائه گزارشهای شفاهی و کتبی از رویداد ها، دقیقا همانطوریکه رخ داده، شرح می­دهم و از کم و زیاد کردن آنها پرهیز می­کنم.
  • مخفی کاری در خصوص مصالح شرکت حتی در اندازه های جزئی پرهیز می­کنم.
  • در مقابل سوالات، “عین واقعیت”را جواب می­دهم.

پاکدستی :

  • پاکدستی را در تمام جنبه های مالی، رعایت کرده و آن را یکی از جدی ترین موارد در اعمال “خود” و ” دیگران” تلقی می‌کنم و اجازه نمی­دهم این نقیصه مهم جوامع عقب مانده، وارد فضای شرکت شود.

احترام:

  •  از قضاوت عجولانه درخصوص افراد و همکاران خودداری می­کنم.
  •  از جستجوی “زندگی خصوصی” افراد و همکاران، خودداری می­کنم.
  •  نظافت و تمیزی را یک احترام می­دانم. لذا نظافت میز کارم را انجام داده و در نظافت کل فضای شرکت با رغبت همکاری می­کنم.
  •  با شجاعت واژه های ” اشتباه کردم” و “عذر میخواهم “را بکار برده و از توجیه اعمال اشتباه، خودداری می­کنم .
  •  از ادای شوخی ها، جوکها، متلکها، واژه های غیر اخلاقی، القاب غیر محترم، همینطور از شرح وقایع خانوادگی خودداری می­کنم.(بذله گویی بدون اشاره به اشخاص، پسندیده است).

تابلوی شماره 2 (تعهدات بهره وری) :

رکن چهارم در اخلاقیات پایه،”بهره وری ” است. بهره وری باعث موفقیت، شادمانی و رضایت در زندگی شده، فرد را خوشنام کرده و نهایتاَ او را عاقبت بخیر می­کند.

اینجانب برای انجام موارد ذیل متعهد می­شوم:

اصول پیشبرد : برای پیشبرد کارها این موارد را انجام می­دهم:
1)مکتوب وفهرست کردن کارها. 2) تعیین اولویت آنها. 3) تفکر در خصوص روش اقدام. 4) انجام قاطع و مصممانه. 5) ” اتمام کامل” و اخذ تاییدیه صاحب­کار یا ارجاع کننده کار.

مباحثه: ” جلسه مباحثه ” یک ارزش مهم در شرکت محسوب می شود. زمان یک جلسه مباحثه می تواند از چند دقیقه تا چند ساعت در نوسان باشد. برای تداوم این ارزش کوشا خواهم بود.
سوال شفاف: طراحی “سوال شفاف “، گاهی خیلی بهتر از تلاش برای “توضیح ” است در طرح سوالات دقیق ، ورزیده و ماهر می­شوم.

سازمان سه رکن دارد: چارت سازمانی، شرح وظیفه و دستورالعمل.

تلاش می­کنم در هر سازمانی که کار میکنم هرچه سریعتر آنها را مستقر کرده و از آن پیروی کنم.

قضاوت روی خود: روی کیفیت و کمیت کارهای خود، تمرکز می­کنم و در صورتیکه آنها را کافی نمیدانم با مدیر ما فوق خود صحبت کرده و خود را ارتقا می­دهم.
ریسک ها: تلاش می­کنم ریسک های پیش روی واحد خود را براورد و تحلیل کنم و به اطلاع مافوق برسانم. شناخت ، اعلام و تحلیل ریسکها، فعالیت مستمر اینجانب خواهد بود.
ریخت و پاش: ریخت و پاش یکی از علتهای اصلی فروپاشی زندگی های شخصی و شرکتی است لذا جداَ از آن خودداری می کنم و دیگران را نیز منع می­کنم.
دفترچه یادداشت: برای یادداشت موارد ، فهرست کردن کارهای ضروری و درج تمام مطالب مهم ، همیشه دفتری برای خود اختصاص می­دهم و پیوسته همراهم بوده و استفاده می­کنم.