خط مشی کیفیت

 

شرکت مهندسی پتروسازه بین‌ الملل آرام (IPS) یک شرکت دانش بنیان صنعتی پیمانکاری است که از سال 1387 در زمینه EPC پروژه های نفت و گاز فعالیت و سرمایه گذاری می‌نماید.

این شرکت می‌کوشد در جهت ارتقاء سطح کیفیت محصولات خود و در راستای تأمین الزامات مشتریان، الزامات قانونی و الزامات استانداردهای زمینه فعالیت، با مشارکت فعال رهبران، مدیران، سرپرستان و کلیه کارکنان، نظام مدیریت کیفیت را بر اساس استاندارد ISO9001:2015 استقرار و حفظ نماید و اهداف کلان و بلند مدت زیر را سر لوحه فعالیت های خود قرار دهد:

1- پایبندی به منشور تابلوهای شماره 1 (تعهدات اصول اخلاقی) و تابلوی شماره 2 (تعهدات بهره‌وری).

2- ارتقاء رضایتمندی کلیه ذینفعان (داخل و خارج سازمان).

3- افزایش سهم بازار (داخلی و خارجی) و توسعه فعالیت‌ها و ایجاد بسترهای مناسب برای دستیابی به بازارهای جدید.

4- بهینه سازی هزینه ها و حراست از دارائی‌ها و اموال شرکت.

5- جذب، نگهداری و بهره‌وری نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین و پر ارزش‌ترین منابع سازمان.

6- ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارت کارکنان، با اعتقاد به محوری بودن نقش آنان در ارتقاء رشد و بهبود عملکرد سازمان.

7- ایجاد محیط کار ایمن و سالم و تلاش در جهت کنترل و کاهش خطرات و عوامل زیان آور.

8- بهبود مستمر در نگرش‌ها، عملکردها و فرایندها در راستای رسیدن به اهداف و برنامه‌های کیفی، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی.

9- بهبود مصرف انرژی

مدیر عامل شرکت، بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و متعهد می‌گردد نظام ارزیابی و  اصلاحی مؤثری را برای ارتقاء سطح کیفیت فرآیندها ایجاد نماید. همچنین اعتقاد راسخ دارد که اهداف این خط مشی و الزامات سیستم کیفیت با همکاری کلیه کارکنان در چارچوب مسئولیت‌ها و اختیارات و وظایف محوله هر یک از مشاغل و کارکنان محقق خواهد شد و خود را متعهد می‌داند که از فهم و درک خط مشی در سراسر شرکت اطمینان حاصل نموده و آن را متناسب با سطح توانمندی شرکت می‌داند.