مخازن استوانه شرکت پارسیان سازه

موضوع قرارداد

“EC دو دستگاه مخزن ذخیره کاندنسیت در فاز ۱۳ پارس جنوبی

ساخن، نصب، راه اندازی دو دستگاه مخزن ذخیره کاندنسیت (استوانه‌ای سقف شناور) به قطر ۷۲ متر و ارتفاع ۱۸ متر، وزن کل مخازن ۳۰۰۰ تن ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه

کارفرما
 • شرکت صنایع پارسیان سازه ایرانیان
وضعیت

انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها
  • کسب تجربه عملی در نصب و راه اندازی مخازن استوانه‌ای سقف ثابت
  • کسب درس آموخته‌های مدیریتی جهت به کارگیری در پروزه‌های مشابه

مخازن استوانه ای شرکت نفت پاسارگاد

موضوع قرارداد

“EC دو دستگاه مخزن ذخیره قیر شرکت نفت پاسارگاد تهران

طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه مخزن ذخیره قیر (استوانه‌ای سقف ثابت) به قطر ۲۰ متر و ارتفاع ۱۷ متر، وزن کل مخازن ۳۴۰ تن، ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب.

کارفرما
 • شرکت نفت پاسارگاد
وضعیت
 • انجام شده

خلاصه دستاوردهای و عملکردها
  • کسب تجربه عملی در نصب و راه اندازی مخازن استوانه‌ای سقف ثابت
  • کسب درس آموخته‌های مدیریتی جهت به کارگیری در پروزه‌های مشابه

مخازن کروی طرح توسعه و افزایش ظرفیت پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند

موضوع قرارداد

“EPC سه دستگاه مخزن کروی در پروژه طرح توسعه و افزایش ظرفیت پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند

در قالب دو قرارداد جداگانه:

۱- طراحی، تامین مواد اولیه و ساخت سه دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع (LPG) به قطر ۱۸.۵ متر، ضخامت ۵۴ میلیمتر و وزن کل مخازن ۱۸۶۶ تن

۲- نصب و استقرار سه دستگاه مخزن کروی به قطر ۱۸.۵ متر، ضخامت ۵۴ میلیمتر و وزن کل مخازن ۱۸۶۶ تن

کارفرما

کنسرسیوم سازه، ODCC و ساینوپک چین

وضعیت
 • انجام شده

خلاصه دستاوردهای و عملکردها
  • اجرای کامل قرارداد در موعد مقرر زمانی
  • اجرای کامل قرارداد با رعایت کامل اصول HSE
  • انجام جوشکاری‌ها بر اساس استاندارد ASME با حداکثر ۲٪ تعمیرات جوش
  • اخذ تاییدیه از کارفرما در خصوص عملکرد طراحی، مهندسی، نصب و تست نهایی
  • انعقاد قرارداد همکاری مجدد با کارفرما

مخازن کروی و واحد ذخیره سازی و توزیع گاز مایع در کشور تانزانیا

موضوع قرارداد

شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام (IPS) با تکیه بر دانش «سبک تحویل محور »، به کارگیری درس آموخته های مدیریتی و بهره مندی از تجارب ارزنده در اجرای موفق پروژه های EPC مخازن کروی و حضور تأثیرگذار در پروژههای عظیم داخلی، با هدف ورود به بازارهای بین المللی، در سال 1394 اقدام به انعقاد قراردادهایی در کشور تانزانیا جهت احداث مخازن کروی و راه اندازی واحد ذخیره سازی و توزیع گاز مایع در آن کشور نمود.

موضوع قرارداد: در قالب سه قرارداد جداگانه:
1.طراحی و ساخت چهار دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع (LPG) به قطر 9/ 17 متر، ضخامت بدنه 44 میلیمتر و وزن کل مخازن 1760 تن
2.نصب چهار دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع (LPG) به قطر 9/ 17 متر، ضخامت بدنه 44 میلیمتر و وزن کل مخازن 1760 تن
3.طراحی، راه اندازی و بهره برداری واحد ذخیره سازی و توزیع گاز مایع

کارفرما
 • شرکت میهن گاز تانزانیا
وضعیت
 • انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکرد
  • فرم دهی گلبرگهای مخزن کروی با پرس هیدرولیک 3000 تن مستقر در کارخانه شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام
  • ساخت کیفی 248 گلبرگ و سایر متعلقات مخازن در مدت 100 روز
  • اجرای پروژه مطابق برنامه ریزی زمانبندی تفصیلی
  • به کارگیری و استقرار دانش مدیریت تحویلدهی در اتمام به موقع پروژه
  • اجرای پروژه مطابق استانداردهای مهندسی و الزامات فنی مرتبط با سطوح مختلف کاری
  • اخذ تأییدیه عملکرد طراحی و مهندسی از کارفرما یا مشاور کارفرما
  • به کارگیری متخصصین داخلی و آموزش نیروهای بومی (تانزانیا) در طول اجرای پروژه
  • کسب درس آموخته های جدید مدیریتی در اجرای پروژههای برون مرزی

مخازن کروی پتروشیمی ابن سینا

موضوع قرارداد

شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام (IPS) با تکیه بر دانش «سبک تحویل محور »، به کارگیری درس آموخته های مدیریتی و بهره مندی از تجارب ارزنده در اجرای موفق پروژه های EPC مخازن کروی و حضور تأثیرگذار در پروژههای عظیم داخلی، با هدف ورود به بازارهای بین المللی، در سال 1394 اقدام به انعقاد قراردادهایی در کشور تانزانیا جهت احداث مخازن کروی و راه اندازی واحد ذخیره سازی و توزیع گاز مایع در آن کشور نمود.

موضوع قرارداد: در قالب سه قرارداد جداگانه:
1.طراحی و ساخت چهار دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع (LPG) به قطر 9/ 17 متر، ضخامت بدنه 44 میلیمتر و وزن کل مخازن 1760 تن
2.نصب چهار دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع (LPG) به قطر 9/ 17 متر، ضخامت بدنه 44 میلیمتر و وزن کل مخازن 1760 تن
3.طراحی، راه اندازی و بهره برداری واحد ذخیره سازی و توزیع گاز مایع

کارفرما
 • شرکت میهن گاز تانزانیا
وضعیت
 • انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها
  • فرم دهی گلبرگهای مخزن کروی با پرس هیدرولیک 3000 تن مستقر در کارخانه شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام
  • ساخت کیفی 248 گلبرگ و سایر متعلقات مخازن در مدت 100 روز
  • اجرای پروژه مطابق برنامه ریزی زمانبندی تفصیلی
  • به کارگیری و استقرار دانش مدیریت تحویلدهی در اتمام به موقع پروژه
  • اجرای پروژه مطابق استانداردهای مهندسی و الزامات فنی مرتبط با سطوح مختلف کاری
  • اخذ تأییدیه عملکرد طراحی و مهندسی از کارفرما یا مشاور کارفرما
  • به کارگیری متخصصین داخلی و آموزش نیروهای بومی (تانزانیا) در طول اجرای پروژه
  • کسب درس آموخته های جدید مدیریتی در اجرای پروژههای برون مرزی

مخزن کروی پتروشیمی بوشهر

موضوع قرارداد

“EP یک دستگاه مخزن کروی در شرکت پتروشیمی بوشهر

طراحی، تامین مواد اولیه و ساخت یک دستگاه مخزن کروی به قطر داخلی ۲۰ متر، ضخامت ۵۶ مییمتر و وزن ۶۹۲ تن

کارفرما
 • شرکت پتروشیمی بوشهر
وضعیت
 • انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکرد
  • تامین ورق‌های فولادی دیواره مخزن از کشور آلمان برابر الزامات کارفرما
  • فرم‌دهی گلبرگ‌های مخازن کروی با پرس هیدرولیک ۳۰۰۰ تن مستقر در کارخانه شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل
  • ساخت کیفی گلبرگ‌های مخزن در مدت ۴۵ روز
  • اخذ رضایت‌نامه از کارفرما پس از اتمام پروژه
  • تاییدیه از کارفرما جهت عملکردهای طراحی، مهندسی و ساخت

مخزن کروی پتروشیمی پلی نار تبریز

موضوع قرارداد

“EPC یک دستگاه مخزن کروی شرکت پتروشیمی پلی نار تبریز

طراحی و نظارت بر اجرای فونداسیون، طراحی مکانیکال، مهندسی خرید، ساخت و نصب مخزن کروی ذخیره پروپیلن به قطر ۱۵/۱ متر، ضخامت ۴۶ میلیمتر و وزن کل ۳۱۵ تن

کارفرما
 • شرکت پلی نار
وضعیت
 • انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکرد
  • ثبت رکورد سریعترین زمان اجرای EPC مخازن کروی در کشور در ده ماه
  • انجام جوشکاری‌ها براساس استاندارد ASME، با حداکثر ۲٪ تعمیرات جوش
  • انجام طراحی اختصاصی به جهت کاهش میزان هدر رفت مواد خام
  • انجام مطالعات مهندسی ویژه جهت تعریف Sequence جوش با هدف کاهش زمان جوشکاری
  • استفاده از تکنولوژی‌ Phase Array و مقایسه آن با تست X-Ray به لحاظ کیفیت، زمان، هزینه و عوامل زیست محیطی

طراحی، تامین متریال و ساخت دو دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع به قطر 16.1 متر

کارفرما
 • شرکت گاز و نفت بلوچستان
وضعیت

انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکرد
  • طراحی مکانیکال دو دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع با فشار طراحی 17.2 بار و حجم اسمی 2171 متر مکعب براساس استاندارد ASME, Sec.ѵш, Div.02
  • تامین ورق های فولادی مخازن کروی از داخل کشور
  • ساخت مخازن کروی در کارخانه ساخت این شرکت واقع در سمنان
  • اتمام کامل پروژه در 7.5 ماه

طراحی واحد ذخیره سازی و توزیع گاز مایع به ظرفیت 6000 متر مکعب در چابهار

کارفرما
 • شرکت گاز و نفت بلوچستان
وضعیت

انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها
  • ارائه خدمات طراحی و مهندسی بیسیک
  • ارائه خدمات طراحی تفضیلی
  • مهندسی خرید

تامین متریال و ساخت تاور شرکت تولیدی شیمیایی کلران

موضوع قرارداد

تامین مواد اولیه و ساخت تاور ۲۵ متری

کارفرما
 • شرکت تولیدی شیمیایی کلران
وضعیت
 • انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها
  • اجرای موفق پروژه در کمتر از یک ماه کاری
  • اخد رضایتنامه از کارفرما

سه دستگاه فیلتر شنی

موضوع قرارداد

تامین مواد اولیه، ساخت و نصب سه دستگاه فیلتر شنی

کارفرما
 • شرکت شهرک های صنعتی سمنان
وضعیت
 • انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها
  • اجرای موفق پروژه در 50 روز تقویمی
  • ساخت و نصب تجهیزات تصفیه خانه ای

تامین متریال و ساخت تجهیزات ثابت پالایشگاه پلدختر

موضوع قرارداد

تامین متریال و ساخت حدود 35 دستگاه انواع تجهیزات ثابت (وسل، تاور، مبدل ها و…)

کارفرما
 • شرکت پتروپالایش خورشید زاگرس
وضعیت

انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها
  • ساخت انواع تجهیزات ثابت پالایشگاهی
  • کاهش زمان ساخت
  • طراحی و بهبود کیفیت ساخت

تامین متریال، ساخت و نصب مخازن استوانه پالایشگاه پلدختر

موضوع قرارداد

تامین، طراحی متریال، ساخت، نصب و راه اندازی 2 مخزن سقف شناور و 7 مخزن سقف ثابت

کارفرما
 • شرکت پتروپالایش خورشید زاگرس
وضعیت
 • انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها
  • احداث و تحویل مخازن دو ماه زودتر از برنامه زمابندی مصوب کارفرما
  • احداث و ساخت سایر تجهیزات ثابت پالایشگاه بواسطه رضایتمندی کامل کارفرما از کیفیت و سرعت احداث مخازن

چهار دستگاه مخزن ذخیره سقف ثابت

موضوع قرارداد

ساخت و نصب چهار دستگاه مخزن ذخیره سقف ثابت

کارفرما
 • شرکت تولیدی شیمیایی کلران
وضعیت

انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها
  • احداث چهار دستگاه مخزن بطور همزمان
  • احداث مخازن در فضای بسیار محدود کارگاهی

پالایشگاه نفت خام پلدختر (5000 بشکه در روز)

موضوع قرارداد

احداث و راه اندازی پالایشگاه نفت خام به ظرفیت 5000 بشکه در روز.

کارفرما
 • شرکت پتروپالایش خورشید زاگرس
وضعیت
 • انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها
  • ایجاد اشتغال پایدار
  • سرمایه گذاری در منطقه محروم با هدف ارتقای صنعت در شهرستان پلدختر و استان لرستان
  • انجام خدمات طراحی، ساخت و نصب این پالایشگاه بصورت کاملا بومی و با بهره مندی از متخصصان داخلی
  • ساخت تمامی تجهیزات ثابت این پالایشگاه در کارخانه ساخت IPS واقع در شهرستان سمنان

طراحی، تامین متریال و ساخت و نصب دو دستگاه مخزن کروی پروپیلن

موضوع قرارداد

“EPC دو دستگاه مخزن کروی شرکت پتروشیمی پلی نار تبریز

طراحی و نظارت بر اجرای فونداسیون، طراحی مکانیکال، مهندسی خرید، ساخت و نصب دو مخزن کروی ذخیره پروپیلن به قطر ۱۵/۱ متر، ضخامت ۴۶ میلیمتر و وزن کل ۳۱۵ تن

کارفرما
 • شرکت پلی نار
وضعیت
 • انجام شده