شرکت مهندسی پتروسازه بین‌الملل آرام در خصوص طراحی، ساخت و نصب مخازن کروی، مخازن استوانه‌ای و سایر تجهیزات ثابت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از استانداردهای روز مهندسی و کدهای روز طراحی استفاده و تبعیت می‌نماید که مهمترین این استانداردها و کدهای طراحی عبارتند از:

ASME BPVC (ASME Boiler and pressure Vessel Code):

 •  ASME BPVC Sec. II: Material & Specifications
 •  ASME BPVC Sec. V: Nondesctruetive Examination
 •  ASME BPVC Sec. VIII(Div I , 2): Rules for Construction of pressure Vessels
 •  ASME BPVS Sec. IX: Welding and Brazing Qualification

API (American Petroleum Institiute):

 •  API Standards 650 (Welded tanks for oil storage)
 •  API Standards 620 (Design and Construction of large, welded, low pressure storage tanks)
 •  API Standards 12D: Specification for fabrications & erection of field welded tanks for storage of production liquids

IPS (Iranian Petroleum Standard):

 • IPS-C-ME-130 (Construction standard for LPG pressure storage spheres)
 • IPS-E-ME-130 (Engineering standard for LPG pressure storage spheres)
 • IPS-B-ME-150 (General standard for towers, reactors, pressure vessels and internals)

ASTM (American Society for Testing and Materials)

پر کاربردترین ورق های فولادی مورد استفاده در مخازن کروی و مخازن ذخیره شامل و نه محدود به متریال های ذیل می باشد:

 • ASTM A516-Gr. 60/70 (Standard specification for general requirement for steel plates for pressure vessels)
 • ASTM A517-Gr. 60/70 (Standard specification for general requirement for steel plates for pressure vessels)
 • ASTM A537-CL. 1,2 (Standard specification for general requirement for steel plates for pressure vessels)
 • ASTM A283-C
 • ASTM A573