پالایشگاه نفت خام

مراسم کلنگ زنی فاز اول پالایشگاه نفت خام شهرستان پلدختر

انعقاد قرارداد همکاری با شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED

امضا قرارداد فی مابین شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) و شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام با هدف طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه مخزن کروی ...

انعقاد قراداد همکاری با شرکت طرح و ساخت بینا

شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام و شرکت محترم طرح و ساخت بینا، قرادادی را تحت عنوان طراحی، تامین متریال و ساخت 5 دستگاه مخزن کروی پروژه احداث ...

آغاز همکاری شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام با شرکت مشیران

شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام پس از شرکت در مناقصه دو دستگاه مخزن کروی ذخیره آمونیاک به عنوان برنده مناقصه تعیین و قراردادی فی مابین ...

شروع عملیات EPC شش دستگاه مخزن کروی

شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام با توجه به شرکت در مناقصه اجرای EPC شش دستگاه مخزن کروی در کنگان در روزهای پایانی سال 1400 بعنوان برنده مناقصه ...

بازدید نمایندگان وزارت نفت از کارخانه ساخت IPS

بازدید نمایندگان محترم وزارت نفت (جناب آقای مهندس میری شکرآب و جناب آقای خدادادی) از کارخانه ساخت شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام در مورخ ...