جشن دوازدهمین سالروز تاسیس شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام (IPS)

جشن دوازدهمین سالروز تاسیس شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام (IPS)

  • ۱۳ مهر ۱۳۹۸
  • اخبار داخلی