جلسه با فرماندار محترم شهرستان پلدختر، با حضور ریاست محترم هیئت مدیره جناب آقای مهندس حامدنیا

جلسه با فرماندار محترم شهرستان پلدختر، با حضور ریاست محترم هیئت مدیره جناب آقای مهندس حامدنیا

  • ۰۹ دی ۱۳۹۷
  • اخبار داخلی