انعقاد قرارداد با شرکت پتروشیمی تبریز

انعقاد قرارداد با شرکت پتروشیمی تبریز

  • ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
  • اخبار داخلی

شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام همزمان با اتمام موفقیت آمیز پروژه احداث دو دستگاه مخزن کروی پلی نار تبریز و تحویل موقت آن به شرکت کارفرما، اینبار موفق به اخذ پروژه احداث یک دستگاه مخزن کروی 2200 متر مکعبی ذخیره گاز مایع مجتمع پتروشیمی تبریز گردید. آیین انعقاد قرارداد پروژه مذکور به صورت EPC در شهریور ماه 1400 فی مابین شرکت های پتروسازه و پتروشیمی تبریز در محل دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت پتروشیمی تبریز برگزار شد.
تاریخ واقعی اجرای پروژه 1400/06/16 تعیین گردید.