اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز در ایران

اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز در ایران

  • ۰۴ شهریور ۱۳۹۷
  • اخبار داخلی

اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران، در مورخ 10 الی 13 شهریور ماه سال جاری در شهر آفتاب برگزار می شود