بازدید نمایندگان وزارت نفت از کارخانه ساخت IPS

بازدید نمایندگان وزارت نفت از کارخانه ساخت IPS

  • ۳۰ آذر ۱۴۰۰
  • اخبار داخلی

بازدید نمایندگان محترم وزارت نفت (جناب آقای مهندس میری شکرآب و جناب آقای خدادادی) از کارخانه ساخت شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام در مورخ 1400/09/24 و ارزیابی توانمندی ساخت تجهیزات ثابت ؛ با هدف ورود به MOP (لیست بلند نفت)