جشن بازنشستگی جناب آقای مهندس سعید حامدنیا، ریاست محترم هیئت مدیره شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام

جشن بازنشستگی جناب آقای مهندس سعید حامدنیا، ریاست محترم هیئت مدیره شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام

  • ۰۲ دی ۱۳۹۷
  • اخبار داخلی