انعقاد قراداد همکاری با شرکت طرح و ساخت بینا

انعقاد قراداد همکاری با شرکت طرح و ساخت بینا

  • ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
  • اخبار داخلی

شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام و شرکت محترم طرح و ساخت بینا، قرادادی را تحت عنوان طراحی، تامین متریال و ساخت 5 دستگاه مخزن کروی پروژه احداث واحد های متانول و پروپیلن در تابستان 1401 به امضا رساندند.

محل اجرای این پروژه واقع در مجتمع پتروشیمی اسلام آباد غرب و مدت زمان اجرای آن 15 ماه شمسی می باشد.