شروع عملیات EPC شش دستگاه مخزن کروی

شروع عملیات EPC شش دستگاه مخزن کروی

  • ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
  • اخبار داخلی

شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام با توجه به شرکت در مناقصه اجرای EPC شش دستگاه مخزن کروی در کنگان در روزهای پایانی سال 1400 بعنوان برنده مناقصه مذکور تعیین و توافق نامه مربوطه فی مابین شرکت پتروسازه و شرکت محترم پتروشیمی آلای مهستان به امضاء رسید.

مدت زمان اجرای این قرارداد دو سال شمسی می باشد.