بازدید مدیر محترم پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام از سایت پالایشگاه پلدختر

بازدید مدیر محترم پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام از سایت پالایشگاه پلدختر

  • ۱۲ آبان ۱۳۹۸
  • اخبار داخلی

حضور مدیر محترم پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام در سایت پالایشگاه پلدختر در روز چهارشنبه 98/08/08