مصاحبه هفته نامه رستاخیز با مدیریت محترم عامل شرکت مهندسی بین الملل آرام

مصاحبه هفته نامه رستاخیز با مدیریت محترم عامل شرکت مهندسی بین الملل آرام

  • ۰۹ مهر ۱۳۹۸
  • اخبار داخلی

جناب آقای مهندس عباس زاده مدیریت محترم عامل شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام از توانمندی ها و دستاوردهای این شرکت در هفته نامه رستاخیز سخن گفت