بازدید نماینده محترم شهرستان پلدختر جناب آقای سید حمیدرضا کاظمی از سایت پالایشگاه پلدختر

بازدید نماینده محترم شهرستان پلدختر جناب آقای سید حمیدرضا کاظمی از سایت پالایشگاه پلدختر

  • ۰۱ آبان ۱۳۹۸
  • اخبار داخلی

بازدید نماینده محترم شهرستان پلدختر جناب آقای سید حمید رضا کاظمی به همراه مدیران محترم پالایشگاه پلدختر جناب آقای مهندس عباس زاده و جناب آقای مهندس حیدری از سایت پالایشگاه پلدختر در روز چهارشنبه مورخ 98/08/01