آغاز همکاری شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام با شرکت مشیران

آغاز همکاری شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام با شرکت مشیران

  • ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
  • اخبار داخلی

شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام پس از شرکت در مناقصه دو دستگاه مخزن کروی ذخیره آمونیاک به عنوان برنده مناقصه تعیین و قراردادی فی مابین شرکت پتروسازه و شرکت محترم مشیران در مورخ 1401/04/15 منعقد گردید.

لازم به توضیح است موضوع این قرارداد مرتبط با موضوع گلگهر سیرجان  بوده و کار اجرای آن در سایت شرکت صنعتی و معدنی گلگهر عملی خواهد شد.مدت زمان اجرای این پروژه 15 ماه شمسی می باشد.