بازدید رئیس دادگستری و دادستان از مجتمع پالایشگاهی پلدختر

بازدید رئیس دادگستری و دادستان از مجتمع پالایشگاهی پلدختر

  • ۰۲ تیر ۱۴۰۰
  • اخبار داخلی

ریاست دادگستری و دادستان پلدختر و هیئت همراه محترم ایشان در دومین روز از تیر ماه سال هزار و چهارصد از سایت پالایشگاه پلدختر بازدید بعمل آوردند.