بازدید مقامات استان لرستان از پالایشگاه پلدختر

بازدید مقامات استان لرستان از پالایشگاه پلدختر

  • ۰۲ تیر ۱۴۰۰
  • اخبار داخلی

برگزاری جلسه مقامات محترم استان لرستان بمنظور بازدید از سایت پالایشگاه پلدختر و پرزنت شرکت IPS توسط نایب رئیس محترم هیئت مدیره، جناب آقای مهندس عباس زاده در محل مجتمع پالایشگاهی پلدختر
.
یکم تیر ماه سال هزار و چهارصد