بازدید رئیس دفتر نماینده محترم شهرستان پلدختر از سایت پالایشگاه پلدختر

رئیس دفتر نماینده محترم شهرستان پلدختر در روز شنبه مورخ 98/06/30 از سایت پالایشگاه پلدختر که با سرمایه گذاری شرکت مهندسی پترو سازه بین الملل آرام ...

بازدید نماینده محترم سازمان صنعت و معدن استان لرستان از سایت پالایشگاه پلدختر

بازدید نماینده محترم سازمان صنعت و معدن استان لرستان از سایت پالایشگاه پلدختر در روز یکشنبه مورخ 98/07/14.

مصاحبه هفته نامه رستاخیز با مدیریت محترم عامل شرکت مهندسی بین الملل آرام

جناب آقای مهندس عباس زاده مدیریت محترم عامل شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام از توانمندی ها و دستاوردهای این شرکت در هفته نامه رستاخیز ...