پایان پروژه ساخت و نصب چهار دستگاه مخزن ذخیره شرکت تولیدی شیمیایی کلران، یک ماه زودتر از زمان پیش بینی شده در قرارداد

پایان پروژه ساخت و نصب چهار دستگاه مخزن ذخیره شرکت تولیدی شیمیایی کلران، یک ماه زودتر از زمان پیش بینی شده در قرارداد

  • ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
  • اخبار عمومی