پایان پروژه طراحی، تامین متریال و ساخت دو دستگاه مخزن کروی و  پروژه طراحی واحد ذخیره سازی و توزیع گاز مایع شرکت گاز و نفت بلوچستان

پایان پروژه طراحی، تامین متریال و ساخت دو دستگاه مخزن کروی و پروژه طراحی واحد ذخیره سازی و توزیع گاز مایع شرکت گاز و نفت بلوچستان

  • ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
  • اخبار عمومی