مراسم عیدانه استصنا با حضور ریاست محترم هیئت مدیره جناب آقای مهندس حامدنیا

مراسم عیدانه استصنا با حضور ریاست محترم هیئت مدیره جناب آقای مهندس حامدنیا

  • ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
  • اخبار عمومی