جلسه ششم کمیته مرجع تخصصی استانداردهای IPS

جلسه ششم کمیته مرجع تخصصی استانداردهای IPS

  • ۰۸ دی ۱۳۹۷
  • اخبار عمومی

جلسه ششم کمیته مرجع تخصصی استانداردهای IPS "رشته تجهیزات مکانیک ثابت" در خصوص استاندارد  IPS-G-ME-150

جلسه ششم کمیته مرجع تخصصی استانداردهای IPS "رشته تجهیزات مکانیک ثابت" در خصوص استاندارد  IPS-G-ME-150 از ساعت 9 صبح الی 12:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 97/09/28در محل ساختمان اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها با حضور شرکت های بزرگ ذیل تشکیل گردید. شرکت پتروسازه نیز به عنوان نماینده انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) و به دعوت این انجمن، در این جلسه حضور یافت. طی این جلسه بندهایی از استاندارد IPS مورد بررسی، بازبینی و ویرایش قرار گرفت.