جلسه پنجم کمیته مرجع تخصصی استانداردهای IPS

جلسه پنجم کمیته مرجع تخصصی استانداردهای IPS "رشته تجهیزات مکانیک ثابت" در خصوص استاندارد  IPS-G-ME-150

افتتاحیه اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران با حضور مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز

رویکرد نمایشگاه صنعت گاز، اولویت راهبردی شرکت ملی گاز ایران است.

اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز در ایران

اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران، در مورخ 10 الی 13 شهریور ماه سال جاری در شهر آفتاب برگزار می شود