موضوع قرارداد

“EC دو دستگاه مخزن ذخیره کاندنسیت در فاز ۱۳ پارس جنوبی”

ساخت، نصب، راه اندازی دو دستگاه مخزن ذخیره کاندنسیت (مخزن استوانه ای اتمسفریک سقف شناور) به قطر ۷۲ متر و ارتفاع ۱۸ متر، وزن کل مخازن ۳۰۰۰ تن ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • کسب تجربه عملی در نصب و راه اندازی مخازن استوانه‌ای سقف ثابت
  • کسب درس آموخته‌های مدیریتی جهت به کارگیری در پروزه‌های مشابه