موضوع قرارداد

“EC دو دستگاه مخزن ذخیره قیر شرکت نفت پاسارگاد تهران

طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه مخزن ذخیره قیر (مخزن استوانه‌ای سقف ثابت) به قطر ۲۰ متر و ارتفاع ۱۷ متر، وزن کل مخازن ۳۴۰ تن، ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب.

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • کسب تجربه عملی در نصب و راه اندازی مخازن استوانه‌ای سقف ثابت
  • کسب درس آموخته‌های مدیریتی جهت به کارگیری در پروزه‌های مشابه