موضوع قرارداد

“EP یک دستگاه مخزن کروی در شرکت پتروشیمی بوشهر”

طراحی، تامین مواد اولیه و ساخت یک دستگاه مخزن کروی به قطر داخلی ۲۰ متر، ضخامت ۵۶ میلیمتر و وزن ۶۹۲ تن

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • تامین ورق‌های فولادی دیواره مخزن از کشور آلمان برابر الزامات کارفرما
  • فرم‌دهی گلبرگ‌های مخازن کروی با پرس هیدرولیک ۳۰۰۰ تن مستقر در کارخانه شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل
  • ساخت کیفی گلبرگ‌های مخزن در مدت ۴۵ روز
  • اخذ رضایت‌نامه از کارفرما پس از اتمام پروژه
  • تاییدیه از کارفرما جهت عملکردهای طراحی، مهندسی و ساخت