موضوع قرارداد

پروژه مخازن واحد پالایشی پلدختر

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • احداث و تحویل مخازن دو ماه زودتر از برنامه زمانبندی مصوب کارفرما
  • احداث و ساخت سایر تجهیزات ثابت پالایشگاه بواسطه رضایتمندی کامل کارفرما از کیفیت و سرعت احداث مخازن