موضوع قرارداد

تجهیزات ثابت واحد پالایشی پلدختر

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • ساخت انواع تجهیزات ثابت واحد پالایشی
  • کاهش زمان ساخت
  • طراحی و بهبود کیفیت ساخت