موضوع قرارداد

“EPC دو دستگاه مخزن کروی شرکت پتروشیمی پلی نار تبریز”

طراحی و نظارت بر اجرای فونداسیون، طراحی مکانیکال، مهندسی خرید، ساخت و نصب دو مخزن کروی ذخیره پروپیلن به قطر ۱۵/۱ متر، ضخامت ۴۶ میلیمتر و وزن کل ۳۱۵ تن

خلاصه دستاوردها و عملکردها