موضوع قرارداد

“EPC یک دستگاه مخزن کروی شرکت پتروشیمی پلی نار تبریز”

طراحی و نظارت بر اجرای فونداسیون، طراحی مکانیکال، مهندسی خرید، ساخت و نصب مخزن کروی ذخیره پروپیلن به قطر ۱۵/۱ متر، ضخامت ۴۶ میلیمتر و وزن کل ۳۱۵ تن

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • ثبت رکورد سریعترین زمان اجرای EPC مخازن کروی در کشور در ده ماه
  • انجام جوشکاری‌ها براساس استاندارد ASME، با حداکثر ۲٪ تعمیرات جوش
  • انجام طراحی اختصاصی به جهت کاهش میزان هدر رفت مواد خام
  • انجام مطالعات مهندسی ویژه جهت تعریف Sequence جوش با هدف کاهش زمان جوشکاری
  • استفاده از تکنولوژی‌ Phase Array و مقایسه آن با تست X-Ray به لحاظ کیفیت، زمان، هزینه و عوامل زیست محیطی