موضوع قرارداد

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • طراحی مکانیکال دو دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع با فشار طراحی 17.2 بار و حجم اسمی 2171 متر مکعب براساس استاندارد ASME, Sec.ѵш, Div.02
  • تامین ورق های فولادی مخازن کروی از داخل کشور
  • ساخت مخازن کروی در کارخانه ساخت این شرکت واقع در سمنان
  • اتمام کامل پروژه در 7.5 ماه