موضوع قرارداد

"EC دو دستگاه مخزن ذخیره کاندنسیت در فاز ۱۳ پارس جنوبی"

ساخن، نصب، راه اندازی دو دستگاه مخزن ذخیره کاندنسیت (استوانه‌ای سقف شناور) به قطر ۷۲ متر و ارتفاع ۱۸ متر، وزن کل مخازن ۳۰۰۰ تن ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه

  • کارفرما
    شرکت صنایع پارسیان سازه ایرانیان
  • وضعیت

    انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها