موضوع قرارداد

طراحی، ساخت و نصب دو یونیت ایر کولر هوایی (مجموعا شامل شش یونیت)

  • کارفرما
    شرکت پترو پالایش خورشید زاگرس
  • وضعیت

    در حال انجام

خلاصه دستاوردها و عملکردها