موضوع قرارداد

طراحی، تامین متریال و ساخت پنج دستگاه مخزن کروی پروژه احداث واحدهای متانول و پروپیلن مجتمع پتروشیمی اسلام آباد غرب

 
  • کارفرما
    شرکت طرح و ساخت بینا
  • وضعیت

    در حال انجام

خلاصه دستاوردها و عملکردها