موضوع قرارداد

"طراحی، تامین متریال، ساخت و نصب دو دستگاه مخزن استوانه ای و تامین متریال، ساخت و نصب یک دستگاه مخزن استوانه شرکت پتروشیمی بیستون"

  • طراحی ، تهیه متریال و ساخت دو مخزن استوانه ای سقف ثابت جهت ذخیره آلکیلات سبک و آو تامین متریال مکانیکی و ساخت و نصب یک دستگاه مخزن استوانه ای سقف شناور ذخیره نفتای سبک TK-604B
  • کارفرما
    شرکت پتروشیمی بیستون
  • وضعیت

    در حال انجام

خلاصه دستاوردها و عملکردها