موضوع قرارداد

"EPC دو دستگاه مخزن کروی شرکت پتروشیمی پلی نار تبریز"

طراحی و نظارت بر اجرای فونداسیون، طراحی مکانیکال، مهندسی خرید، ساخت و نصب دو مخزن کروی ذخیره پروپیلن به قطر ۱۵/۱ متر، ضخامت ۴۶ میلیمتر و وزن کل ۳۱۵ تن

  • کارفرما
    شرکت پلی نار
  • وضعیت

    انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها