موضوع قرارداد

"EC دو دستگاه مخزن ذخیره قیر شرکت نفت پاسارگاد تهران"

طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه مخزن ذخیره قیر (استوانه‌ای سقف ثابت) به قطر ۲۰ متر و ارتفاع ۱۷ متر، وزن کل مخازن ۳۴۰ تن، ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب.

  • کارفرما
    شرکت نفت پاسارگاد
  • وضعیت

    انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها

    • کسب تجربه عملی در نصب و راه اندازی مخازن استوانه‌ای سقف ثابت
    • کسب درس آموخته‌های مدیریتی جهت به کارگیری در پروزه‌های مشابه