موضوع قرارداد

تامین، طراحی متریال، ساخت، نصب و راه اندازی 2 مخزن سقف شناور و 7 مخزن سقف ثایت

  • کارفرما
    شرکت پتروپالایش خورشید زاگرس
  • وضعیت

    انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها