موضوع قرارداد

تامین، طراحی متریال، ساخت، نصب و راه اندازی 2 مخزن سقف شناور و 7 مخزن سقف ثابت

  • کارفرما
    شرکت پتروپالایش خورشید زاگرس
  • وضعیت

    انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها

    • احداث و تحویل مخازن دو ماه زودتر از برنامه زمابندی مصوب کارفرما
    • احداث و ساخت سایر تجهیزات ثابت پالایشگاه بواسطه رضایتمندی کامل کارفرما از کیفیت و سرعت احداث مخازن