موضوع قرارداد

تامین متریال و ساخت حدود 35 دستگاه انواع تجهیزات ثابت (وسل، تاور، مبدل ها و...)

 • کارفرما
  شرکت پتروپالایش خورشید زاگرس
 • وضعیت

  در حال انجام

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  ساخت انواع تجهیزات ثابت پالایشگاهی

  کاهش زمان ساخت

  طراحی و بهبود کیفیت ساخت