موضوع قرارداد

تامین متریال و ساخت حدود 35 دستگاه انواع تجهیزات ثابت (وسل، تاور، مبدل ها و...)

 • کارفرما
  شرکت پتروپالایش خورشید زاگرس
 • وضعیت

  انجام شده

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • ساخت انواع تجهیزات ثابت پالایشگاهی
  • کاهش زمان ساخت
  • طراحی و بهبود کیفیت ساخت