سومین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

سومین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

  • ۰۸ اسفند ۱۴۰۰
  • اخبار عمومی

حضور شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام به عنوان غرفه دار در سومین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

زمان حضور: 2 الی 4 اسفند ماه 1400