موضوع قرارداد

“EPC سه دستگاه مخزن کروی در پروژه طرح توسعه و افزایش ظرفیت پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند” در قالب دو قرارداد جداگانه: ۱- طراحی، تامین مواد اولیه و ساخت سه دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع (LPG) به قطر ۱۸.۵ متر، ضخامت ۵۴ میلیمتر و وزن کل مخازن ۱۸۶۶ تن ۲- نصب و استقرار سه دستگاه مخزن کروی به قطر ۱۸.۵ متر، ضخامت ۵۴ میلیمتر و وزن کل مخازن ۱۸۶۶ تن

خلاصه دستاوردها و عملکردها

  • اجرای کامل قرارداد در موعد مقرر زمانی
  • اجرای کامل قرارداد با رعایت کامل اصول HSE
  • انجام جوشکاری‌ها بر اساس استاندارد ASME با حداکثر ۲٪ تعمیرات جوش
  • اخذ تاییدیه از کارفرما در خصوص عملکرد طراحی، مهندسی، نصب و تست نهایی
  • انعقاد قرارداد همکاری مجدد با کارفرما
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند