برج خلا و تحت فشار

“برج های تقطیر شامل چهار قسمت اصلی می باشد:
1. برج (Tower)
2. سیستم جوشاننده (Reboiler)
3. سیستم چگالنده (Condensor)
4. تجهیزات جانبی شامل: انواع سیستمهای کنترل کننده، مبدلهای حرارتی میانی، پمپها و مخازن جمع آوری محصول.

برج خلا

برج خلاء: دستگاهی است که به منظور جداسازی مواد تشکیل دهنده یک ماده از یکدیگر (جداسازی هیدروکربورهای سبک از نفت خام یا سایر هیدروکربورهای سنگین) استفاده می‌شود و فرآیند جداسازی مبتنی بر اختلاف نقطه جوش مواد در فشار عملیاتی برج (فشار خلا) است که بر این اساس با انتقال جرم و حرارت بین فازهای بخار و مایع که در مراحل جداسازی صورت می‌گیرد، خالص سازی و جداسازی فازها بتدریج صورت می‌گیرد.

برج تحت فشار

برج تحت فشار: دستگاهی است که به منظور جداسازی مواد تشکیل دهنده یک ماده از یکدیگر (جداسازی هیدروکربورهای سبک از میعانات گازی یا سایر هیدروکربورهای سنگین) استفاده می‌شود و فرآیند جداسازی مبتنی بر اختلاف نقطه جوش مواد در فشار عملیاتی برج (فشار بالاتر از فشار اتمسفریک) است که بر این اساس با انتقال جرم و حرارت بین فازهای بخار و مایع که در مراحل جداسازی صورت می‌گیرد، خالص سازی و جداسازی فازها بتدریج صورت می‌گیرد.”

تاور

برج خلا و برج تقطیر اجرا شده

نصب برج خلا

شرکت پتروسازه بین الملل آرام مجری انواع برج تقطیر، برج خلا و …. می باشد. این مجموعه با بهره گیری از نیروی متخصص و دانش روز دنیا بهترین مخازن ذخیره اتمسفریک را در منطقه اجرا می کند. برای مشاوره تخصصی جهت اجرا و نصب برج خلا و برج تقطیر تماس بگیرید